Në sheshin “Italia” u mbajt 1 Qershori i fëmijëve tanë, duke u argëtuar dhe lëshuar mesazhe sensibilizues për respektimin e të drejtave të tyre. Bashkë me ministren Manastarliu dhe Muzhaqi e organizata të tjera vizituam stendat e punimeve që u krijuan nga vetë fëmijët. #femijetteparet