Gusht 2023

Capture

Janar 2023 Shkurt 2023 Mars 2023 Prill-Maj 2023 Qershor 2023 Korrik 2023
CaptureCaptureCaptureCaptureCaptureCapture

Buletine 2022

Buletine 2021

Buletine 2020

Buletine 2019

Buletine 2018

Buletine 2017

Buletine 2016

Buletine 2015

Buletine 2014

Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.