Tetor 2022

Capture

 CaptureCaptureCaptureCaptureCaptureCaptureCaptureCapture

Janar 2022 Shkurt 2022  Mars 2022 Prill 2022 Maj 2022 Qershor 2022 Gusht 2022 Shtator 2022

Buletine 2021

Buletine 2020

Buletine 2019

Buletine 2018

Buletine 2017

Buletine 2016

Buletine 2015

Buletine 2014

Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.