Dhjetor 2023

 Buletini Info dhjetor23

Janar 2023 Shkurt 2023 Mars 2023 Prill-Maj 2023 Qershor 2023 Korrik 2023 Gusht 2023Shtator 2023Tetor23  Nentor23
CaptureCaptureCaptureCaptureCaptureCaptureCaptureINFORMATIV shtator 2023_page-0001Buletini Informativ tetor23Buletini info nentor23

Buletine 2022

Buletine 2021

Buletine 2020

Buletine 2019

Buletine 2018

Buletine 2017

Buletine 2016

Buletine 2015

Buletine 2014

Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.