Drejtore: Manjola Kaçi

Rruga: Rifat Bodinaku pas Ministrise se Jashteme

Tel : 044527348

Shkarkoni==> Organikën e Drejtorisë Rajonale Tiranë

Drejtor: Petrit Ismailati

Rruga:”Aleksander Goga”,lagjia 11 perball Gjykates

Tel : 052226096

Shkarkoni==>Organikën e Drejtorisë Rajonale Durrës

Drejtore: Elona Hoxha

Lagjia “30 vjetori” Berat

Tel : 032235610

Shkarkoni==>Organikën e Drejtorisë Rajonale Berat

Drejtore: Magdalena Margariti

Qafa e Pazarit

Tel : 084264557

Shkarkoni==>Organikën e Drejtorisë Rajonale Gjirokastër

Drejtor: Eno Koleka

Sheshi 4 Heronjte,prane bashkise Vlore

Tel : 033227891

Shkarkoni==>Organikën e Drejtorisë Rajonale Vlorë

Drejtor: Azem Elezaj

Lagja Nr. 2, rruga ” Dituria “, prapa Hotel ” Gjallices “

Tel : 024223287

Shkarkoni==>Organikën e Drejtorisë Rajonale Kukës

Drejtore: Valbona Tula

Lagjia:”Qemal Stafa”rr:Zogu i 1

Tel : 022240033

Shkarkoni==>Organikën e Drejtorisë Rajonale Shkodër

Drejtor: Keler Sufja

Rr.Luigj Gurakuqi,kati i 2-të,përballë Prefekturës, Lezhë

Tel : 021522218

Shkarkoni==>Organikën e Drejtorisë Rajonale Lezhë

Drejtore: Entela Fejzo

Ish menca e Parkut te Mallrave Korce

Tel : 052254825

Shkarkoni==>Organikën e Drejtorisë Rajonale Korçë

Drejtor : Borëbardha Ademi

Bulevardi: Elez Isufi,Peshkopi

Tel : 021823279

Shkarkoni==>Organikën e Drejtorisë Rajonale Dibër

Drejtor Komanduar:Albert Sema

Lagjia “Kastrioti” Fier

Tel : 034502725

Shkarkoni==>Organikën e Drejtorisë Rajonale Fier

Drejtore: Etleva Mezini

Lagjia “Kongresi i Elbasanit” pall: 35 ,hyrja nr: 3

Tel : 054510501

Shkarkoni==>Organikën e Drejtorisë Rajonale Elbasan


Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.