Kënaqësi të bashkëpunojmë me “Qendrën e Parandalimit të Krimit ndaj të Miturve”, këto bashkëpunime na forcojnë bindjen se plani mbrojtës për fëmijët e qendrave tona është parësor.