•  admin
  •  

Njoftim: Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit, për pozicionin Kujdestar në Shtëpinë e të Moshuarve Shkodër, është/janë: 1.      Antonela Simoni. Intervista e strukturar me gojë do të zhvillo... më shumë