Shërbimi Social Shtetëror shpall konkurimin për vendin e lirë të punës në pozicionin: Kujdestar, në: Qendrën e Zhvillimit, Tiranë Kandidati që kërkon të punësohet në këtë vend pune duhet të plotësojë këto kritere: · Të jetë shtetas... më shumë