•  admin
  •  

  Njoftim për fituesin   Kandidatit fitues për pozicionin e lirë Kujdestar në Qendrën e Zhvillimit Tiranë, është: 1.     Joana Xhema   _____________________________________ Njoftim: Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të v... më shumë