•  sonila
  •  

Njoftim Kandidati fitues për pozicionin e punës Drejtor në Drejtorinë Rajonale të SHSSH Berat është: Elona Hoxha. ______________________ Njoftim Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit, për pozicionin... më shumë