VENDE TË LIRA NË SHËRBIMIN CIVIL!

Sezoni Shtator-Dhjetor 2015!

APLIKO TANI!

Departamenti i Administratës Publike njofton se ka filluar shpalljen e vendeve të reja në administraten publike, pjesë e shërbimit civil.
Të gjithë të interesuarit duhet të vizitojnë faqen zyrtare të DAP,
http://www.dap.gov.al/vende-vakante/shpallje
dhe të ndjekin me kujdes udhëzimet për aplikimin online.
Konkurset fillojnë në Shtator.

DAP