Thirrje për aplikim për 2 ekspertë për hartimin e metodologjisë së monitorimit të shërbimeve sociale!

Përhape njoftimin! Aplikoni sipas link-ut më poshtë: