Tetori është muaji i ndërgjegjësimit kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Trafikimi dëmton dinjitetin njerëzor dhe është shkelje shumë e rëndë e të drejtave të njeriut.

Gjatë këtij muaji fokusi i aktiviteteve tona do të jetë mbi parandalimin e trafikimit përmes informimit.

Trafikimin mund ta luftojmë bashkë! Informohu!

Thyeje heshtjen, kërko ndihmë

#ShSSh