Skema e Vlerësimit Bio-psiko-social në Qarkun Durrës