Për lëvizjet  paralele kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat  në  Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror (Rr.Durrësit Nr.83, përballë gjimnazit “Qemal Stafa”). Për  kandidatët që vijnë jashtë sistemit të  administrates  publike,  aplikimi bëhet  vetëm online në  faqen e  Departamentit të Administratës  Publike (DAP) www.dap.gov.al.