Lista e Aktiviteteve e Drejtorisë së Përgjithshme të SHSSH, Qershor 2019

Lista e Aktiviteteve e  Drejtorive Rajonale të SHSSH,Qershor 2019

Lista e Aktiviteteve e  Institucioneve të Përkujdesit Shoqëror,Qershor 2019

 

Koordinatori për të drejtën e informimit të Shërbimit Social Shtetëror

Besart Mataj

Email:       info@sherbimisocial.gov.al

Email:       besartmataj@gmail.com

Tel:            044541843

Cel:           0693769948