Koordinatori për të drejtën e informimit të Shërbimit Social Shtetëror

Znj. Xhulia Musta

E-mail: Xhulia.Musta@sherbimisocial.gov.al

Adresa:     Rr. Durrësit, Nr. 83, (Përballë gjimnazit ‘Qemal Stafa’), Tiranë

Orari:        E Hënë - E Enjte   08:00 – 16:30,    E Premte    08:00 – 14:00

______________________________________________________________________________________

Koordinatorët për të drejtën e informimit të Drejtorive Rajonale të SHSSH

Drejtoria Rajonale e SHSSH Korçë – Znj. Irena Bozdo, e-mail: irrnabozdo@yahoo.com

Drejtoria Rajonale e SHSSH Dibër – Z. Erjon Karasani, e-mail: joni-1989@live.com

Drejtoria Rajonale e SHSSH Shkodër – Z. Etjon Boshti, e-mail: eltijon.boshti@hotmail.com

Drejtoria Rajonale e SHSSH Tiranë – Znj. Tatjana Stojku, e-mail: hazizaj.t@gmail.com

Drejtoria Rajonale e SHSSH Durrës – Z. Drilon Kapllani, e-mail: drilon_kapllani@yahoo.com

Drejtoria Rajonale e SHSSH Vlorë – Z. Eno Koleka, e-mail: kolekae@yahoo.it

Drejtoria Rajonale e SHSSH Fier – Z. Albert Sema, e-mail: Albert.Sema@sociale.gov.al

Drejtoria Rajonale e SHSSH Kukës – Znj. Eglantina Cengu: e-mail: eglabezati@gmail.com

Drejtoria Rajonale e SHSSH Elbasan – Znj. Matilda Kaleshi,e-mail: matildakaleshi@yahoo.com

_______________________________________________________________________________________

Koordinatorët për të drejtën e informimit e IPSH-ve

Shtëpia e Fëmijës “Zyber Hallulli” – Znj. Erjola Dajlanaj, e-mail: shfzyberhallulli@gmail.com

Shtëpia e të Moshuarve, Shkodër – Znj. Mirsada Rroji (Abdurrahmani),e-mail: mabdurrahmani@hotmail.com

Qendra e Zhvillimit Rezidencial, Durrës- Z. Ervin Shembitraku,e-mail: ervin-1000@hotmail.com

Qendra Polivalente Ditore, Kamëz – Z. Mehmet Durishti,e-mail: mehmetdurishti@yahoo.com

Qendra Kombëtare e Trajtimit të Viktimave të Trafikimit – Znj. Suela Asllani,e-mail: suelaasllani@gmail.com

Qendra Kombëtare e Trajtimit të Viktimave të Dhunës në Familje – Znj. Alfrida Koroni, e-mail: alfridakoroni@gmail.com

Qendra Kombëtare Tranzitore e Emergjencave- Znj. Alma Kapidanja, e-mail:almakapidanja@yahoo.com

Qendra e Zhvillimit, Tiranë – Znj. Aurora Karaj, e-mail: aurorakaraj11@gmail.com

Shtëpia e Foshnjës, Tiranë – Znj. Orjeta Metaj (Hasanaj),e-mail: orjetametaj@yahoo.com

Shtëpia e të Moshuarve, Tiranë – Znj. Klodiana Baxho, e-mail: kbaxho@yahoo.com

 

 

 

Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.