#imPAKT I MIRËQËNIES SOCIALE 200 karroca morrën sot për herë të parë, 200 persona me aftësi të veçanta. Përditë në ndihmë dhe shërbim të njerëzve që kanë më shumë nevojë për dorën e shtetit. Bashkë për një Pakt Kombëtar të Mirëqënies Sociale!!!