29  Institucione publike të përkujdesit social
25  Institucione publike të tipit rezidencial
5 Shtëpi Fëmije 0-5 vjeç (Tiranë, Korçë, Shkodër, Vlorë, Durrës)
1 Shtëpi Fëmije 16-18 vjeç (Shkodër)
3 Shtëpi Fëmije 6-15 vjeç (Tiranë, Shkodër, Sarandë)
6 Shtëpi të Moshuarish (Tiranë, Kavajë, Gjirokastër, Shkodër, Fier, Poliçan)
6 Qendra Zhvillimi Rezidencial (Tiranë, Durrës, Korçë, Vlorë, Berat, Shkodër)
2 Qendra Ditore Publike PAK (Lezhë, Korcë)
2 Qendra Ditore publike të moshuar ( Kamëz, Sarandë)
1 Qendër Kombëtare e Trajtimit të Viktimave të Dhunës në Familje
1 Qendër Pritëse e Viktimave të Trafikimit
1 Qendër Ditore për të moshuarit, Kamëz
1 Qendër Kombëtare Tranzitore e Emergjencave për kategoritë në nevojë

 


Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.