Për shkak të vështirësive ekonomike të shkaktuara nga pandemia e Covid-19 u vendos për herë të dytë dyfishimi i ndihmës ekonomike brenda një periudhe me pak se 1 vjeçare. Qëllimi i këtij ndryshimi është lehtësimi i efekteve të pandemisë së Covid-19 në familjet në nevojë që trajtohen nga Skema e Ndihmës Elonomike. Dyfishimi i NE këtë herë do të jetë për një periudhë më të zgjatur prej 6 muajsh, duke i filluar efektet financiare që nga muaji Janar 2021-Qershor 2021.