logo12

 

Drejtori i Përgjithshëm i SHSSH

Znj. Reme Xholi

E-mail: Reme.Xholi@sherbimisocial.gov.al

Tel: 00355 (0) 44541822


Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.