Janar 2014 Shkurt 2014 Mars 2014 Prill 2014 Maj 2014 Qershor 2014 Korrik 2019

buletini_donacionet-1 Donatori-buletini-Shkurt-1Donatori-buletini-Mars-1Donatori-buletini-Maj-1Donatori-buletini-Maj-1Donatori-buletini-Qershor-1 buletini-Korrik-donacione

Korrik 2014 Gusht 2014 Shtator 2014 Tetor 2014 Nëntor 2014 Dhjetor 2014

Donatori-buletini-Qershor-1 Donatori-buletini-shtator-1 Donatori-buletini-shtator-1 B-tetor-1Buletini nentorBuletini dhjetor