Konventa e të Drejtave të Fëmijës e miratuar në 1989 përcakton se fëmija, për zhvillimin e plotë dhe të harmonishëm të personalitetit të tij, duhet të rritet në mjedis familjar, në harmoni, lumturi dhe mjedis mirëkuptues.

Fëmijët duhet të jenë të përgatitur plotësisht për të bërë një jetë sociale në mjedisin ku ata jetojnë. Le të jemi ne të rriturit mbështetësit e vazhdueshëm të një gjenerate të së ardhmes plot shpresë dhe shëndet të plotë!

 

Përpjekjet vazhdojnë!