•  admin
  •  

Ministria e Mirqënies Sociale dhe Rinisë ka për mision, ndërmjet të tjerash, garantimin e të drejtave kushtetuese për mbrojtjen sociale të familjeve dhe individëve. Këtë e bën duke zhviluar politika që synojnë mbrojtjen, promovimin, integrim... më shumë