Biznese

 

Bizneset janë një partner i rëndësishëm i SHSSH në përmbushjen e misionit për zbatimin e politikave dhe legjislacionit në fushën e mbrojtjes shoqërore. Nga ana tjetër, SHSSH u ofron mundësinë bizneseve që të realizojnë dimensionin e Përgjegjësinë Sociale në përputhje me filozofinë e tyre.

Gjatë periudhës 2017-2018 vlen për t’u përmendur bashkëpunimi me rreth 73 qytetarë, OJF dhe biznese të cilët kanë dhënë kontributin e tyre në periudhën e Vitit të Ri 2018, duke dhuruar për përfituesit e institucioneve tona të përkujdesit veshje, ëmbëlsira, lodra e kështu më radhë.

Rrjetit të Miqve të Shërbimit Social gjatë fundvitit 2018 i janë bashkuar shumë miq të rinj, të cilët kanë dhuruar produktet e tyre për grupet në nevojë.

Për më shumë informacion gjeni Buletinin e Donatorëve në linkun e mëposhtëm: Buletini i Donatorëve.


Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.