•  sonila
  •  

Luftëtari është përfitues i shërbimeve tona pranë Qendrës së Zhvillimit Rezidencial Durrës. Sot në kemi bërë një tjetër hap të sigurt për të ardhmen. Luftëtari filloi kursin profesional për t’u bërë mekanik në Qendrën e Formimit P... më shumë