•  admin
  •  

VENDE TË LIRA NË SHËRBIMIN CIVIL! Sezoni Shtator-Dhjetor 2015! APLIKO TANI! Departamenti i Administratës Publike njofton se ka filluar shpalljen e vendeve të reja në administraten publike, pjesë e shërbimit civil. Të gjithë të interesuarit duhe... më shumë

  •  admin
  •  

Në ditën ndërkombëtare për të moshuarit, Ministri Klosi dhe Drejtoresha e Përgjithshme e SHSSH ishin mes të moshuarve të Shtëpisë së të Moshuarve Tiranë. Në këtë Shtëpi marrin shërbim 49 të moshuar nga 370 të moshuar të rrjetit të 9... më shumë

  •  admin
  •  

Ditën e premte, Shërbimi Social Shtetëror organizoi trajnimin mbi Ndihmën Ekonomike dhe PAK me të gjithë administratorët social të rrethit Delvinë dhe Sarandë. Në fjalën e saj, Drejtoresha e Përgjithshme znj.Etleva BISHA theksoi rëndesinë j... më shumë

  •  admin
  •  

Nisi me 26 Tetor 2015, pranë shtëpisë së fëmijës Zyber Hallulli kursi i dytë i programit të formimit të vazhduar mbi “Çështje të mbrojtjes së fëmijëve” . 30 profesionistë ndër të cilët punonjës të mbrojtjes së fëmijëve, punonj... më shumë

  •  admin
  •  

Në kuadër të bashkëpunimit midis Shërbimit Social Shtetëror dhe “Terre des hommes” me synim përmirësimin e ofrimit të shërbimeve të kujdesit dhe mbrojtjes për fëmijët në Institucionet e Përkujdesit Shoqëror, përmes forcimit t... më shumë