•  admin
  •  

Ministria e Mirqënies Sociale dhe Rinisë ka për mision, ndërmjet të tjerash, garantimin e të drejtave kushtetuese për mbrojtjen sociale të familjeve dhe individëve. Këtë e bën duke zhviluar politika që synojnë mbrojtjen, promovimin, integrim... më shumë

  •  admin
  •  

 DEKLARATË PËR SHTYP   Tiranë, 1 tetor 2014- Shërbimi Social Shtetëror dëshiron të informojë opinionin publik, nisur edhe nga rasti i fundit I publikuar në media,  se Statusi i Jetimit jepet në përputhje me ligjin nr. 8153, datë 31.10.1... më shumë