•  admin
 •  

Shërbimi Social Shtetëror kallëzon në Prokurori Kryetarin e Bashkisë Kamëz, Kryetarin dhe anëtarët e Këshillit Bashkiak Kamëz, punonjësit e seksionit të NE dhe AK të Bashkisë Kamëz  dhe ish-Sekretarin e Përgjithshëm të Prefektit të Qar... më shumë

 •  admin
 •  

53 familje rome po trajtohen me mjekë e psikologë prej afro 3 muajsh në Qendrën Tranzitore të Emergjencave. Fëmijët po ndjekin shkollat e zonës, burrat janë vetëpunësuar në riciklimin e mbetjeve urbane, ndërsa gratë janë futur në disa kurs... më shumë

 •  admin
 •  

Për të adresuar problematikën  e fëmijëve në situatë rruge është ndërmarrë një nismë në bashkëpunim  ndërinstitucional mes Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbështetur nga UNICEF ... më shumë

 •  admin
 •  

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror është e bindur për vlerën e pazëvendësueshme të vullnetarëve në institucione. Ne kemi synim zgjerimin e rrjetit komunitar të shprehjes së humanizmit dhe forcimin e bashkëpunimit me komun... më shumë

 •  admin
 •  

Shërbimi Social Shtetëror prezantoi në mars në prani të përfaqësuesve të biznesit, organizatave ndërkombëtare dhe partnerëve lokalë nismën më të re të titulluar “Miqtë e Shërbimit Social.”  Drejtoresha e Përgjithshme e SHSSH-së, z... më shumë

 •  admin
 •  

E dashur ____________, Më lejo të të uroj që në fillim festën e Mësuesit dhe të shpreh mirënjohjen time të veçantë për përkushtimin e treguar ndaj fëmijëve në institucionet e përkujdesit social. Janë mësuesit si ju ata që pjesën më ... më shumë

 •  admin
 •  

Tiranë, 26.03.2014- Shërbimi Social Shtetëror prezantoi në prani të përfaqësuesve të biznesit, organizatave ndërkombëtare dhe partnerëve lokalë nismën më të re të titulluar “Miqtë e Shërbimit Social.”  Drejtoresha e Përgjithshme e ... më shumë