shkolla  Foto-ipsh-shkolle

Drejtoresha e Përgjithshme Znj.Luneda Sufali përcolli sot për në ditën e parë të shkollës fëmijët që jetojnë në Qendrën Kombëtare Pritëse e Viktimave të Dhunës në Familje ku dhe përcolli mesazhin:

“Suksese në rrugën e dijes, i urojmë të gjithë fëmijëve të institucioneve të përkujdesit shoqëror.

Të gjithë ne të japim një puthje më shumë në rolin e prindërve për të gjithë ata fëmijë të cilët janë pa kujdes prindëror!

Kënaqësi të shoqëroja fëmijët e grave të dhunuara në ditën e parë të shkollës”.

#kujdesemipërfëmijët

#ipsh