Më poshtë mund të shkarkoni :

 

-Strategjinë e Zhvillimit për personat me aftësi të kufizuar në rajonin e Fierit

-Strategjinë lokale për personat me aftësi të kufizuar

-Manualin “Zbatimi i standarteve të shërbimeve të Përkujdesit Shoqëror për personat me aftësi të kufizuar”

 

strategjia-fier-1-1  strategjia durres.inddLibri


Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.