Mund të shkarkoni raportin vjetor 2015 të Shërbimit Social Shtetëror në linkun më poshtë:

Raporti vjetor i Shssh 2015.