Koordinatori për të drejtën e informimit të Shërbimit Social Shtetëror

 

Besart Mataj

Email:       info@sherbimisocial.gov.al

Tel:            044541843

Cel:           0693769948

Adresa:     Rr. Durrësit, Nr. 83, (Përballë gjimnazit ‘Qemal Stafa’), Tiranë

Orari:        E Hënë - E Enjte   08:00 – 16:30,    E Premte    08:00 – 14:00

______________________________________________________________________________________

Koordinatorët për të drejtën e informimit të Drejtorive Rajonale të SHSSH

Z Eno. Koleka, Drejtoria Rajonale, Vlorë,

Znj. Arjeta Liço, Drejtoria Rajonale, Gjirokastër,

Znj.Etleva Luli, Drejtoria Rajonale, Shkodër,

Znj. Tatjana Azizaj, Drejtoria Rajonale, Tiranë,

Znj. Elsida Bajraktari, Drejtoria Rajonale, Kukës.

_______________________________________________________________________________________

Koordinatorët për të drejtën e informimit e IPSH-ve

Z. Mehmet Durishti, Qendra Polivalente Ditore, Kamëz,

Znj. Nineta Agovi, Shtëpia e Fëmijës 3-6 vjeç, Shkodër,

Znj. Manjola Tahiri, Shtëpia e Foshnjës, Tiranë,

Znj. Arjeta Kuka,  Shtëpia e të Moshuarëve, Tiranë,

Z. Ervin Shembitraku, Nr. Tel. 0695125642, Qendra e Zhvillimit Rezidencial, Durrës,

Z. Rezart Sulstarova, Qendra Pritëse e Viktimave të Trafikimit,

Znj. Juliana Vokopola, Qendra Kombëtare e Trajtimit të Viktimave të Dhunës në Familje,

Z. Xheladin Taco, Qendra Kombëtare e Emergjencave për Kategoritë në Nevojë, ShishTufinë.

Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.