Njoftim në lidhje me hapjen e aplikimeve për kursin e tretë mbi Çështje të Mbrojtjes së Fëmijëve. Në menyre që ky kurs të mund të fillojë në Janar 2016, gjatë muajit dhjetor duhet të bëhet përzgjedhja e kandidatëve. Periudha e aplikimit do të jetë deri me 21 Dhjetor.
Ne linkun e mëposhtëm gjendet një përshkrim i shkurtit mbi kursin dhe forma e aplikimit.
Formulari i aplikimit
Të gjithë të interesuarit të dërgojnë formularin e plotësuar në adresën alketa.kupe@tdhalbania.org