Verifikues

Skema e re e NE e pilotuar me sukses në Tiranë, Durrës, Elbasan, që nga muaji Janar 2018 do të shtrihet në 9 Qarqet e tjera të vendit. Verifikuesit dhe IT nga Drejtoritë Rajonale kanë marrë trajnimin e radhës për ta zbatuar me sukses skemën e re të NE.

Me skemën e re:
1-Më pak dokumenta për aplikim,
2-Targetim më i mirë i varfërisë,
3-Transparencë maksimale,
4-Rritje e masës së përfitimit,
5-Riintegrim.