4,600,000,000 lekë është fondi i ndihmës ekonomike për 2014

14,400,000,000  lekë është fondi i pagesave për Aftësinë e Kufizuar për 2014

28  institucione publike të përkujdesit social

25  institucione publike të tipit rezidencial

5 Shtëpi Foshnjash (Tiranë, Korçë, Shkodër, Vlorë, Durrës)

1 Shtëpi fëmije parashkollor (Shkodër)

3 Shtëpi fëmije shkollor 6-14 vjec (Tiranë, Shkodër, Sarandë)

6 Shtëpi të Moshuarish (Tiranë, Kavajë, Gjirokastër, Shkodër, Fier, Poliçan)

6 Qendra Zhvillimi rezidencial (Tiranë, Durrës, Korcë, Vlorë, Berat, Shkodër)

3  Qendra ditore (Lezhë, Sarandë, Korcë)

1 Qendër Kombëtare e Trajtimit të Viktimave të Dhunës në Familje

1 Qendër Pritëse e Viktimave të Trafikimit

1 Qendër ditore për të moshuarit Kamëz

1 Qendër Kombëtare Tranzitore e Emergjencave për kategoritë në nevojë

258 të moshuar/a trajtohen në Shtëpitë e të Moshuarve

73 të moshuar/a marrin shërbim në qendrat ditore polivalente në Kamëz dhe Sarandë

339 persona me aftësi të kufizuar marrin shërbim në Qendrat e Zhvillimit rezidencial dhe Ditore

289  fëmijë marrin shërbim  në Shtëpitë e Fëmijës (publike) në Tiranë, Durrës, Korçë, Vlorë, Sarandë dhe Shkodër.Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.