28  institucione publike të përkujdesit social

25  institucione publike të tipit rezidencial

5 Shtëpi Foshnjash (Tiranë, Korçë, Shkodër, Vlorë, Durrës)

1 Shtëpi fëmije parashkollor (Shkodër)

3 Shtëpi fëmije shkollor 6-14 vjec (Tiranë, Shkodër, Sarandë)

6 Shtëpi të Moshuarish (Tiranë, Kavajë, Gjirokastër, Shkodër, Fier, Poliçan)

6 Qendra Zhvillimi rezidencial (Tiranë, Durrës, Korcë, Vlorë, Berat, Shkodër)

3  Qendra ditore (Lezhë, Sarandë, Korcë)

1 Qendër Kombëtare e Trajtimit të Viktimave të Dhunës në Familje

1 Qendër Pritëse e Viktimave të Trafikimit

1 Qendër ditore për të moshuarit Kamëz

1 Qendër Kombëtare Tranzitore e Emergjencave për kategoritë në nevojë

 


Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.