Je 21-26 vjeç?

Ke përfunduar studimet bachelor?

Kërkon të fitosh një eksperiencë në administratë publike dhe jo vetëm???

Atëherë je në vendin e duhur! Është hapur Thirrja e VI e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës!

Apliko nga data 9 Korrik-31 Korrik në faqen zyrtare www.praktika.arsimi.gov.al

Programi i praktikës do të zgjasë 3 muaj, nga 16 Gusht 2021-16 Nëntor 2021!

Kape mundësinë tënde tani! Për më tepër informacion klikoni në faqen zyrtare të Programit të Praktikave në web www.praktika.arsimi.gov.al.