Zj. Etleva Bisha ka një përvojë pune prej 17 vjetësh në institucione shtetërore dhe joqeveritare. Përvojat përfshijnë pozicione menaxhimi, drejtimi e trajnimi në fushën e barazisë gjinore, demokracisë me pjesëmarrje, politikave rinore, marrëdhënieve me publikun, menaxhimin e partive politike, përgatitjen e projekteve, etj. Zj. Bisha ka ushtruar për 7 vjet (2000-2007) detyrën e Këshilltarit bashkiak në Bashkinë e Tiranës si dhe ka qenë e angazhuar në lëvizjet e shoqërisë civile për mbrojtjen e të drejtave të grave dhe fëmijëve. Zj. Bisha është autore e disa udhëzuesve analizave dhe studimeve në fushën e vlerësimit të qeverisjes, auditit social, barazisë gjinore, etj.

Zj. Bisha mban titullin e Masterit për Studime Europiane dhe një numër të madh kualifikimesh jashtë vendit nga institucione prestigjioze. Aktualisht vazhdon studimet e doktoraturës për shkenca politike në Universitetin e Tiranës.

Për më tepër informacion klikoni këtu…


Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.