Janar-Shkurt 2017

 

Capture1

 

 

Janar 2014       Shkurt 2014      Mars 2014      Prill 2014       Maj 2014     Qershor 2014
buletini_donacionet-1  Donatori-buletini-Shkurt-1Donatori-buletini-Mars-1Donatori-buletini-Maj-1Donatori-buletini-Maj-1Donatori-buletini-Qershor-1

Korrik 2014        Gusht 2014      Shtator 2014     Tetor 2014    Nëntor 2014 Dhjetor 2014

Donatori-buletini-Qershor-1  Donatori-buletini-shtator-1  Donatori-buletini-shtator-1   B-tetor-1Buletini nentorBuletini dhjetor

Janar 2015     Shkurt 2015        Mars 2015     Prill 2015         Nentor 2015 Dhjetor 2015

Buletini janar 2015shkurt2015B-mars-15-1B-mars-15-1B-nentor-15-1B-dhjetor-15-1

Janar 2016        Prill 2016   Maj 2016    Shtator- Tetor 2016 Nëntor 2016  Dhjetor 2016

B-dhjetor-15-1B-dhjetor-15-1Buletini i donacioneve maj 2016sh teNentorCapture

Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.