Nëntor 2019

 buletini-Tetor-donacione

Janar 2019  Shkurt 2019  Mars 2019 Prill 2019  Maj 2019 Qershor 2019 Korrik 2019 Gusht 2019 Shtator 2019 Tetor 2019

 buletini-janar-donacione  buletini-janar-donacione  buletini-mars-donacione  buletini-prill-donacione  buletini-May-donacione  buletini-Qershor-donacione  buletini-janar-donacione  buletini-janar-donacione  buletini-shtator-donacione  buletini-tetor-donacione

Buletine Donatorësh 2018

Buletine Donatorësh 2017

Buletine Donatorësh 2016

Buletine Donatorësh 2015

Buletine Donatorësh 2014

Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.