Korrik 2019

 buletini-Korrik-donacione

 

Janar 2014    Shkurt 2014 Mars 2014  Prill 2014 Maj 2014   Qershor 2014

buletini_donacionet-1  Donatori-buletini-Shkurt-1Donatori-buletini-Mars-1Donatori-buletini-Maj-1Donatori-buletini-Maj-1Donatori-buletini-Qershor-1

Korrik 2014   Gusht 2014   Shtator 2014 Tetor 2014 Nëntor 2014 Dhjetor 2014

Donatori-buletini-Qershor-1  Donatori-buletini-shtator-1  Donatori-buletini-shtator-1   B-tetor-1Buletini nentorBuletini dhjetor

Janar 2015 Shkurt 2015 Mars 2015 Prill 2015 Nentor 2015 Dhjetor 2015

Buletini janar 2015shkurt2015B-mars-15-1B-mars-15-1B-nentor-15-1B-dhjetor-15-1

Janar 2016  Prill 2016  Maj 2016 Shtator- Tetor 2016 Nëntor 2016 Dhjetor 2016

B-dhjetor-15-1B-dhjetor-15-1Buletini i donacioneve maj 2016sh teNentorCapture

Janar-Shkurt 2017 Prill 2017 Maj 2017  Qershor 2017 Korrik 2017 Gusht 2017 Shtator 2017  Tetor 2017 Nëntor 2017
Capture1Capture1Capture1Capture1B-donatoreve-korrik Donacione_gusht_2017Buletini_donacione_shtator 2017Buletini donacioneve tetor buletini-nentor-donacione

Dhjetor 2017 Janar-prill 2018  Maj 2018 Qershor 2018 Korrik-gusht 2018 Shtator 2018  Tetor 2018 Nëntor 2018 Dhjetor 2018
 buletini-nentor-donacione buletini-prill-donacione buletini-maj-donacione buletini-qershor-donacione buletini-korrik-gushtr-donacione buletini-shtator-donacione buletini-tetor-donacione buletini-nentor-donacione buletini-nentor-donacione

Janar 2019  Shkurt 2019  Mars 2019 Prill 2019  Maj 2019 Qershor 2019

 buletini-janar-donacione buletini-janar-donacione buletini-mars-donacione buletini-prill-donacione buletini-May-donacione buletini-Qershor-donacione

Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.