foshnja-dr

Çdo fëmijë meriton një familje

Deinstitucionalizimi ka qënë laitmotivi i vizitës në Shtëpinë e Foshnjës Durrës, ku theksi edhe njëherë është vënë në faktin që çdo fëmijë meriton të ketë një familje.

Ndër të tjera gjatë vizitës u prezantua tipologjia e shërbimit shtëpi-familje që pritet të implementohet në të gjitha institucionet e përkujdesit për fëmijët pa kujdes prindëror.