•  admin
  •  

Për të adresuar problematikën  e fëmijëve në situatë rruge është ndërmarrë një nismë në bashkëpunim  ndërinstitucional mes Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbështetur nga UNICEF ... më shumë

  •  admin
  •  

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror: E bindur ne vlerën e pazëvendësueshme të vullnetarëve në institucione, Me synim zgjerimin e rrjetit komunitar të shprehjes së humanizmit, Me qëllim forcimin e bashkëpunimit me komunitetin... më shumë

  •  admin
  •  

Shërbimi Social Shtetëror prezantoi në mars në prani të përfaqësuesve të biznesit, organizatave ndërkombëtare dhe partnerëve lokalë nismën më të re të titulluar “Miqtë e Shërbimit Social.”  Drejtoresha e Përgjithshme e SHSSH-së, z... më shumë