Tetor 2019

Capture

Janar 2019,        Shkurt 2019,        Mars 2019,      Prill 2019 ,       Maj 2019,      Qershor 2019,   Korrik 2019
Capture CaptureCaptureCaptureCaptureCaptureCaptureCaptureCapture
Gusht 2019 Shtator 2019

Buletine 2018

Buletine 2017

Buletine 2016

Buletine 2015

Buletine 2014

Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.