Prill 2019

Capture

Janar 2019, Shkurt 2019 Mars 2019

Capture CaptureCapture

Buletine 2018
Buletine 2017
Buletine 2016
Buletine 2015
Buletine 2014

Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.