Dhjetor 2018

Capture

1 Mars 14  15   Mars 14  30     Mars 14        15 prill 14    1 Maj 14 15    Maj 14       1 Qershor 14 15 Qershor 14

buletini1 buletini3buletini3buletini3buletini3buletini3 buletini15qershor

buletini1korrik buletini15korrik buletini15korrik buletini1shtatorbuletini1tetorbuletini1nentorbuletini1dhjetor

1 Korrik 14   15 Korrik 14  1 Gusht 14     1 Shtator 14   1 tetor 14      1 Nentor 14    1 Dhjetor 14

5 Janar 15       5 Shkurt 15    5 Mars 15     5 Prill 15       5 Maj 15       5 Qershor 15  Nentor 15     Dhjetor 15   Shkurt 2016

buletini1dhjetorbuletinishkurt1Buletini-1Buletini-info-5-prill-5-maj-2015Buletini-info-5-maj-5-qershor-2015Buletini-info-nentor 2015Buletini-info-dhjetor 2015Buletini-info-shkurt 2015

Buletini-info-mars 2016Buletini Prill 2016CaptureCaptureBuletini Mars 2017CaptureCaptureCapture

Mars 2016     Prill 2016      Janar 2017 Shkurt 2017    Mars 2017        Prill 2017          Maj 2017      Qershor 2017

CaptureCaptureCaptureCaptureCapture

Korrik 2017   Gusht-Shtator 2017  Tetor 2017 Nëntor 2017  Dhjetor 2017

CaptureCaptureCaptureCaptureCaptureCaptureCaptureCapture

Janar 2018    Shkurt 2018   Mars 2018      Prill 2018        Maj 2018     Qershor 2018  Korrik 2018 Gusht 2018

CaptureCaptureCapture

 

Shtator 2018     Tetor 2018     Nëntor 2018

 

Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.