Bizneset janë një partner i rëndësishëm e SHSH në përmbushjen e misionit të vet. Nga ana tjetër SHSSH u ofron mundësinë bizneseve që të realizojnë dimensionin e Përgjgjësinë Sociale në përputhje me filozofinë e vet. Për t’u përmendur ka qenë bashkëpunimi me bizneset gjatë fushatës dhjetor 2013,dhjetor 2014 “Shqipëria dhuron” ku kontribuan afro 350 biznese në rang vendi,në Shkurt-Mars 2015 gjatë përmbytjeve në jugun e Shqipërisë, si dhe çdo vit,mbështetje në qendra përkujdesi. Për më shumë informacion gjeni Buletinin e Donatorëve në linkun e mëposhtëm : Buletini i Donatorëve

 


Untitled Document

PAGESA

Informacion për skemën e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar.

SHERBIME

Informacion dhe udhëzime për Rrjetin e Institucioneve të Përkujdesit Social.


REGJISTRI ELEKTRONIK KOMBETAR

Informacion për projektin pilot të modernizimit të NE në tre qarqe pilot: Tiranë, Durrës dhe Elbasan.