Njoftim: Kandidati fitues për pozicionin Specialist (mjek) në Drejtorinë Rajonale të SHSSH Tirane, është/jane: 1. Arjana  Zerja 2. Aurel Marku 3. Naum Sinani 4. Vojsava Palushi   Njoftim Kandidatët për pozicionin e punës Specialist (mjek... më shumë