Në Ditën Botërore të Familjës në Drejtoritë Rajonale dhe IPSH në varësi të #SHSSH u organizuan aktivitete të ndryshme social-kulturore me një mesazh të unifikuar: Ne besojmë në një shoqëri ku zgjidhja për fëmijët, të moshuarit, person... më shumë