•  sonila
  •  

Raporti përfundimtar i kontrollit për njësinë adminstrative Bërzhitë , Bashkia Tiranë Raporti përfundimtar i kontrollit për njësinë administrative Sukth,Bashkia Durrës Raporti përfundimtar i kontrollit për njësinë administrative Përparim,... më shumë