Njoftim Kandidatët fitues për pozicionin Pergjegjes Sektori ne Sektorin e Sherbimeve te Brendshme ne Drejtorine e Sherbimeve te Brendshme prane Drejtorise se Pergjithshme te Sherbimit Social Shteteror eshte: Armida Ymeri __________ Njoftim Kandidati/ka... më shumë

Lidhur me kërkesat e medias bazuar në raportin e Kontrollit të Lartë të Shtetit kryer në Shtëpinë e Fëmijëve Shkollorë, Shërbimi Social Shtetëror, siguron se fëmijëve dhe të gjithë përfituesve të institucioneve të përkujdesit shoqëro... më shumë