Në vijim të shqetësimit të ngritur nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, përfaqësues të Shërbimit Social Shtetëror, në bashkëpunim me Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, në datën 20.03.2015 morën në vlerësim sit... më shumë

Hyrje Përgjatë gjithë 2014 Shërbimi Social Shtetëror e fokusoi aktivitetin e tij në përmbushjen e tre prioriteteve kryesore: 1. Mbrojtje sociale efektive për familje dhe individë me nevoja të veçanta: Mirëadministrimi i fondeve të ndihmës ek... më shumë

Çdo  fëmijë ka të drejtë të rritet në një mjedis familjar, në një atmosferë gëzimi, dashurie dhe mirëkuptimi për te patur një zhvillim të plotë dhe harmonik të personalitetit. Ne sot, festuam 1 Qershorin si një familje e madhe. Bashkë... më shumë