Drshssh-1

Drejtoritë Rajonale kanë prezantuar zbatimin e objektivave të institucionit në përputhje me prioritetet strategjike të SHSSH-së dhe MSHMS-së në fushën e mbrojtjes sociale.

Konkretisht:

1- Objektivat vjetorë

2- Arritjet sipas sektorëve (NE, PAK, Shërbime Sociale)

3- Sfidat e ndeshura gjatë vitit 2017

4- Objektivat për vitin 2018

5- Sugjerime për përmirësimin akoma më tej të punës
Të pranishëm në prezantimin e analizave ishin Drejtori i Përgjithshëm Luneda Sufali, dhe drejtorët e drejtorive në SHSSH

Të tjera sfida na presin, por jemi te vendosur të jemi pranë njerëzve në nevojë.

#SHSSH një familje e madhe, ekip i përkushtuar.